28/07/2014

Y Ffordd Dawel? The Quiet Way?

What being a Quaker means to people in Wales today.
Beth mae bod yn Grynwr yn ei olygu i bobl yng Nghymru heddiw.


Here is a series of conversations by people living in Wales exploring their own experience of Quakerism and what it means to them.
Dyma gyfres o sgyrsiau gan bobl sy'n byw yng Nghymru, ac yn ymchwilio i'w profiad unigol o Grynwriaeth รข'r hyn y mae'n ei olygu iddynt.

No comments:

Post a Comment